facebook_pixel
Velg avdeling

GUIDE: Slik bytter du batteriet på din iPhone 7 plus

Bruk denne guiden for å bringe nytt liv i din iPhone 7 plus med et nytt batteri.

Denne guiden instruerer deg til å fjerne frontpanelet; dette er ment å hindre skade til displaykablene. Om du føler deg komfortabel med å bare støtte opp displayet forsiktig mens du fjerner batteriet ut av iPhonen kan du hoppe over displayfjerningen og gå rett til batterifjerning stegene.

For optimal prestering kalibrer ditt nylig installerte batteri: Tapp det til under 10% og så lad den uforstyrret opp til 100%.

Type del Batteri
Vanskelighet Medium
Estimert tid 30 minutter

1: Pentalobeskruene

Før du demonterer iPhonen, bruk opp batteriet til under 25%. Et ladetlithium-ion batteri kan ta fyr og/eller eksplodere om uheldig punktert. Å åpne iPhonens display kompromiseres mobilen vanntette segling. Ta ekstra forhåndsregler for ikke å eksponere iPhonen til for noen væskeskade etter du har fullført din reperasjon.

• Slå av iPhonen din før du starter demonteringen.

Fjern de to 3.4 mm P2 Pentalobe skruene på undersiden av telefonen.

2: iOpener

Vi anbefaler at du vasker mikrobølgeovnen før du fortsetter da det kan forekomme at noe rester fester seg til iOpeneren. For karusell-mikrobølgeover: Vær sikker på at den spinner fritt. Om iOpeneren sitter fast kan den overhete og brenne.

• Plasser iOpeneren i midten av mikro-ovnen.

3:

Vær forsiktig å ikke overhete iOpeneren under reparasjonen da det kan forårsake iOpeneren å sprekke. Aldri rør iOpeneren dersom den virker hoven. Om iOpeneren fortsatt er for varm i midten til å røres, fortsett å bruke den mens du venter på at den skal kjøles ned litt før du varmer opp igjen. En skikkelig hetet iOpener burde holdes varm opp til 10 minutter.

• Varm iOpeneren i 30 sekunder.
• Gjennom reparasjonsprosedyren mens iOpeneren kjølner, varm den igjen i mikrobølgeovnen i igjen 30 sekunder.

4:

iOpeneren vil være veldig varm så vær forsiktig når du håndterer den. Bruk en gryteklut om nødvendig.

• fjern iOpeneren fra mikrobølgeovnen, hvor du holder den i en av de to flate endene for å unngå dens varme midtsenter.

5:

Vent omtrent ett minutt hvor du tillater limet å varmes opp før du fortsetter til neste steg.

• Legg den varme iOpeneren over den nedre enden av telefonen for å svekke limet som holder skjermen på plass.

6:

Vær sikker på at sugekoppen ikke ligger på home.knappen da dette vil hindre seglingen mellom sugekoppen og skjermen.

• Press sugekoppen på den nedre delen av skjermen, rett over home-knappen.

7:

Den vanntette limen holder displayet godt på plass og å lage dette begynnende glipet krever mye kraft. Om du har det vanskelig med å få til et gap vugg skjermen opp og ned for å svette limet til du får spudgeren inni.

• Dra opp sugekoppen for å skille frontpanelet og bakdekselet litt.
• Sett den flate enden av en spudger inni gapet.
• Mens du drar opp på sugekoppen vri spudgeren for å vide gapet mellom skjermen og bakdekselet.

8:

Ikke prøv å lirk toppenden av displayet bort fra bakdekselet, da det er holdt på plass av plastikklipser som kan knekke.

• Sett inn den flate enden av spudgeren mellom frontpanelet og bakdekselet ved den nedre delen av iPhonen.
• Skli spudgeren opp den venstre enden av telefonen hvor du starter nederst og beveger oppover mot volumknappene og stille-knappen, hvor du skiller limet som holder displayet på plass.

9:

• Fjern spudgeren fra den venstre siden av telefonen og sett inn den flate enden inn på bunnsiden i høyre hjørne.
• Skli spudgeren opp en høyre siden til topphjørnet, hvor limet som holder displayet på plass skilles fra.

10:

Ikke løft opp displayet mer enn 10º da båndkablene langs den høyre enden av enheten som kobler displayet til hovedkortet.

• Dra opp sugekoppen for å løfte displayet og åpne telefonen.

11:

• Dra i plastikk-biten for å svekke vakuum-effekten til sugekoppen og fjern sugekoppen fra displayet.

12:

• Skli en pirkåpner langs toppenden av iPhonen, mellom bakdekselet og frontpanelet, for å separer den resterende limen som holder skjermen på plass.

13:

Ikke prøv å fullstendig separere displayet enda da flere skjøre båndkabler fortsatt er koblet til iPhonens hovedkort. På dette tidspunktet kan du legge telefonen ned på en flat overflate som en åpen bok.

• Trekk displayet litt bort fra toppenden av telefonen for å koble fra klipsene som holder den til bakdekselet.
• Åpne iPhonen ved å svinge displayet opp fra den venstre siden, som en bundet bok.

14: Batteri-frakobling

• Fjern de følgende tri-point Y000 skruene fra den nedre kontaktbraketten:

Tre 1.2 mm skruer En 2.6 mm skrue

15:

• Fjern den nedre kontaktbraketten.

16:

Bøy kontaktkabelen opp litt for å hindre den fra å få kontakt med en beholder og utgi strøm til telefonen.

• Bruk den spisse enden av spudger til å løfte batterikontakten ut av dens beholder på hovedkortet.

17: Display-delen

• Bruk den flate enden av en spudger eller en fingernegl til å koble fra de to nedre displaykontaktene ved å lirke de rett opp fra deres plassering på hovedkortet.

For å feste pressekontaktene igjen, trykk ned på den ene enden til den klikker seg på plass, også repeter på den andre siden. Ikke trykk midt på. Om kontakten er det minste feilplassert kan kontakten bøyes og forårsake permanent skade.

18:

• Fjern de følgende phillipsskruene som sikrer braketten over frontpanelets sensorkontakt:

En 1.3 mm skrue To 1.0 mm skruer

19:

• Fjern braketten.

20:

• Koble fra frontpanel-sensorkontakten fra dens plassering på hovedkortet.

Denne trykk-kontakten burde også bli tilkoblet igjen en ende av gangen for å minimisere risiko for å bøye.

21:

• Fjern displayet/skjermen.

22: Det barometriske luftehullet

• Fjern de følgende to Phillipsskruene som sikrer det barometriske luftehullet til bakdekselet:

En 2.9 mm skrue En 2.1 mm skrue

23:

• Fjern det barometriske luftehullet.

24: Taptic motoren

• Bruk den flate enden av en spudger til å koble fra taptic motorkontakten fra dens beholder på hovedkortet.

25:

Fjern de tre 1.5 mm Phillipsskruene som sikrer Taptic motoren til bakdekselet.

26:

• Fjern Taptic motoren.

27: Batteriet

• Bruk en pinsett til å skrelle bak de tre limstripsene på den nedre enden av batteriet.

28:

Forsøk å holde stripsene flate og ikke krøllete under prosedyren, rynkede strips kan feste seg sammen og ryke i stedet for å komme rett ut. Stripsene vil strekke seg til å bli mange ganger større enn den originale størrelsen. Fortsett å dra og stadig ta nytt tak i stripsene nærme batteriet om nødvendig.

• Sakte dra batteri limstripsen bort fra batteriet, mot bunnen av iPhonen.
• Dra stødig hvor du påfører konstant kraft påå stripsene mens de sklir ut fra mellom batteriet og bakdekselet. For det beste resultatet, dra stripsene i en 60º vinkel eller mindre.

29:

Hold nede batteriet med en hand mens du drar, ellers kan de elastiske stripsene kaste batteriet fra telefonen så snart de er separert fra bakdekselet.

• Repeter det forrige steet for den andre stripsen.
• Om du suksessfullt fjernet begge limstripsene hopp over det neste steget.
• Om en av stripsene røk under batteriet og ikke kunne bli fisket opp igjen, fortsett med neste steg.

30:

Om du suksessfullt fjernet alle tre limstripsene, hopp til neste steg. om ikke, vil du behøve å lirke batteriet fra bakdekselet. Ikke sett inn kortet fra høyre side da lirking fra høyre side kan komme borti hovedkortet og skade det. I tillegg, vær sikker på å ikke bøye batteriet, da det kan forårsake punktering og utløse farlige kjemikaler. Ikke lirk under den øvre delen av batteriet, nærme volum-opp knappen og stille-knappen da du kan skade volumkontroll-båndkablene, som er festet til bakdekselet rett under batteriet.

• Forbered en iOpener og legg den på bakdelen, direkte over batteriet. Alternativt kan du bruke en varmepistol eller en hårføner.
• Etter omtrent ett minutt, flipp over telefonen og bruk et platikkort for å løsne noe resterende lim bak batteriet.

31:

• Fjern batteriet.

Når du setter i batteriet, bruk denne guiden som veileder når du erstatter ditt batteri.

Utfør en soft-reset etter remontering. Dette kan hindre flere problemer og forenkle feilsøking.

Legg igjen en kommentar