facebook_pixel
Velg avdeling

GUIDE: Slik bytter du bakdekselet på din iPhone 6s plus

Bruk denne guiden for å erstatte den bøyd eller skadet bakdekselet, eller bytte ut bakdekselet av kosmetiske grunnar. Bakdekselet fungerer som beholderen for hele telefonen, så å erstatte det involverer å fjerne alle iPhone-komponentene.

Du kan også bruke denne guiden for å erstatte de følgende delene:

  • IFC Braketten
  • Høytaler (hoved)
  • Mikrofon
  • Front skjerm

 

 

Type del Bakdeksel
Vanskelighet Pro
Estimert tid 90 minutter

1:

Før du demonterer iPhonen, bruk opp batteriet til under 25%. Et ladetlithium-ion batteri kan ta fyr og/eller eksplodere om uheldig punktert.

• Slå av iPhonen din før du starter demonteringen.

Fjern de to 3.4 mm Pentalobeskruene på hver side av ladeinntaket.

2:

Ved åpning av displayet på en 6s pluss skilles en tynn stripa lim rundt festet av displayet. Om du foretrekker å erstatte limet ha et nytt sett limstrips klare før du fortsetter. Det er mulig å fullføre reparasjonen uten å erstatte limet og du vil trolig ikke merke noen forskjell i funksjonalitet.

• Påfør en sugekopp til det nedre venstre hjørnet av displayet.

3:

Ved å dra for hardt kan du risikere å skade displayet. Tilfør akkurat nok kraft for å forårsake et lite gap mellom displayet og bakdekselet.

• Dra i sugekoppen med en fast og konstant kraft for å forårsake et lite gap mellom frontpanelet og bakdekselet.

4:

• Mens du fortsatt holder trykket på sugekoppen, sett inn den flate enden av en spudger inni gapet rett over hodetelefoninntaket.

Tryggeste plassene å lirke fra er hakket i frontpanelet over hodetelefoninntaket.

5:

• Vri spudgeren for å vide ut gapet mellom frontpanelet og bakdekselet.

6:

• Mens du bestemt drar sugekoppen opp, gli enden av en spudger under det venstre hjørnet av displayet.

7:

• Skli tuppen av en spudger opp den venstre siden av telefonen, mellom frontpanelet og bakdekselet.

8:

• Sett inn den flate enden av spudgeren under den høyre enden av displayet.
• Skli spudgeren langs den høyre siden.

9:

• Bruk et plastikk åpningsverktøy til å holde nede bakdekselet mens du drar i sugekoppen for å åpne telefonen.

10:

• Dra i plastikk-biten for å svekke vakuum-effekten til sugekoppen.
• Fjern sugekoppen fra displayet.

11:

Ikke åpne displayet til mer enn en 90º vinkel, den er fortsatt koblet i toppen av telefonen til displayet, digitizeren og kamerakabelene som kan lett ryke. I en knipe, bruk for eksempel en brusboks til å holde displayet oppe.

• Forsiktig ta tak i displayet og løft det opp for å åpne telefonen, hvor du bruker festene på toppen av frontpanelet som er hengsel.
• Åpne displayet til en ca 90º vinkel og len det oppimot noe for å holde det oppe mens du jobber med mobilen.
• Bruk en gummistrikk til å holde displayet i ro mens du jobber. Dette hindrer unødvendig press på displaykablene.

12: Batterikontakten

• Fjern de følgende Phillipsskruene som sikrer batterikontaktbraketten til hovedkortet:

En 2.9 mm skrue En 2.3 mm skrue

13:

• Fjern batterikontaktbraketten.

14:

• Bruk den spisse enden av en spudger til å koble fra batterikontakten fra hovedkortet.

15:

• Bøy kontakten bak for å sikre at den ikke får kontakt og ikke gir av strøm til telefonen mens du jobber med den.

16: Avmontering av displayet

• Fjern de følgende Phillipsskruene:

Under remontering er det kritisk at 3.0 med mer skruen blir plassert i det høyre hjørnet av braketten. Om plassert et annet sted kan det skade hovedkortet.

Tre 1.3 mm skruer En 1.6 mm skrue En 3.0 mm skrue

17:

• Fjern displaykabelbraketten.

18:

Vær forsiktig med å kun lirke på kontakten og ikke dens beholder på hovedkortet.

• Bruk et plastikkåpningsverktøy til å koble fra selfiekamera- og sensorkabelkontakten.

19:

• Bruk et plastikk-åpningsverktøy til å koble fra digitizerkabelen ved å lirke den rett opp fra den plassering på hovedkortet.

Når du kobler til igjen digitizerkabelen ikke trykk på midten av kontakten. Press en side av kontakten, så trykk på den motsatte siden. Ved å trykke på midten av kontakten kan komponenten bøyes og forårsake skade.

20:

• Bruk et plastikk-åpningsverktøy til å koble fra displaydatakabelen ved å lirke den rett opp fra den plassering på hovedkortet.

21:

• Fjern displayet.

22:

• Fjern teipen som dekker skruene til hoved-kamerabraketten.

23:

• Fjern de følgende Phillipsskruene over kamerabraketten:

En 1.9 mm skrue En 2.4 mm skrue

24:

• Fjern hoved-kamerabraketten.

25:

Vær sikker på å kun lirke på kontakten og ikke på beholderen på hovedkortet.

• Koble fra hoved kamerakontakten fra dens plassering på hovedkortet.

26:

• Sett inn den flate enden av en spudger mellom iSight-kameraet og bakdekselet.
• Forsiktig lirk kameraet ut av dens plassering.

27:

• Fjern hoved-kameraet.

28:

• Sett inn et simkortfjerningsverktøy eller en binders inni det lille hullet til simkort brettet.
• Trykk for å løse ut brettet.

29:

Når du setter inn igjen simkortet forsikre deg at den ligger i riktig retning i henhold til brettet.

• Fjern brettet med simkortet fra mobilen.

30: Hovedkortet

Fjern den ene 1.4 mm Phillipsskruen som holder NFC-braketten på plass.

31:

• Fjern NFC-braketten

32:

Fjern de to 2.7 mm Phillipsskruene som sikrer lydkontroll-kabelen til hovedkortet.

33:

• Fjern lydkontrollkabel-braketten.

34:

• Koble fra lydkontrollkabelen ved å lirke dens kontakt rett opp fra dens plass på hovedkortet.

35:

• Koble fra telefonantennekabelen ved å lirke dens kontakt rett opp fra dens plass på hovedkortet.

36:

• Koble fra Wi-Fi antennekabelen ved å lirke dens kontakt opp fra hovedkortet.

37:

• Koble fra Wi-Fi antennekabelen ved å lirke dens kontakt opp fra hovedkortet.

38:

• Koble fra ladekontakt-antennekabelen ved å lirke den opp fra hovedkortet.

39:

• Bruk den falte enden av en spudger til å koble ladekontakt-flexikabelen fra hovedkortet.

40:

• Styr unna antennekabelen fra de to klipsene på høyre siden av hovedkortet.

41:

Bruk en liten flathodet skrutrekker til å fjerne denne standoffskruen.

• Fjern de følgende skruene:

En 1.3 mm Phillipsskrue En 2.6 mm Phillipsskrue En 2.2 mm Phillips standoffskrue

42:

• Fjern braketten.

43:

• Styr unna den øvre venstre telefonantenenkabelen fra den første hovedkort-klipsen ved å lirke den ut fra under klipsen, mot batteriet.

44:

Ikke dra kabelen ut fra den midtre klipsen da den lett kan revne.

• Fortsett å styre unna antennekabelen fra den andre og tredje hovedkort-klipsen.
• Bruk den spisse enden av en spudger til å forsiktig lirke antennekabelen fra den midtre hovedkort-klipsen.

For at kabelen skal nå dens plassering på hovedkortet må du styre den over hovedkortet og under lydkontroll-flexkabelen, som vist på bildet.

45:

Fjern den siste 2.0 mm Phillipsskruen rett under SIM-kort leseren.

46:

• Forsiktig løft – men ikke fjern – hovedkortet, ved å løfte det fra bunnenden nærmest ladekontakten.

47:

• Vipp hovedkortet opp til en vertikal stilling for å eksponere den ene antennekontakten på undersiden, nærme toppenden av kortet.

48:

• Forsiktig legg hovedkortet oppned hvor toppenden lener mot bakdekselet av iPhonen.
• Bruk den flate enden av en spudger til å koble fra Wi-Fi/Bluetooth-antennekabelen fra dens plassering på hovedkortet.

49:

• Fjern hovedkortet.

50: Høyttaler-delen

• Bruk den flate enden av en spudger til å skrelle av ladekontakt-flexikabelen fra høyttaleren.

51:

• Fjern de følgende tre Phillipsskruene fra Taptic motor kabelbraketten:

To 3.5 mm skrue En 2.7 mm skrue

52:

• Fjern braketten.

53:

• Fjern de fem Phillipsskruene som sikrer høyttaleren til bakdekselet.

To 2.7 mm skruer En 2.5 mm skrue En 1.5 mm skrue En 1.7 mm skrue

54:

• Styr unna Wifi-antennekabelen fra dens gummierme.
• Dersom det hvite vannskade-indikatorklistremerket gjør det vanskelig å styre unna antennekabelen, forsiktig skrell klistremerket bak for bedre tilgang.

55:

• Bruk en pinsett til å koble fra Wifi-antennekabelen fra ladekontakt-flexikabelen.

56:

Fjern den siste 2.6 mm Phillipsskruen som sikrer høyttaleren til bakdekselet.

57:

• Bruk den flate enden av en spudger til å løfte høyttaler-delen ut av dens plassering.

58:

• Fjern høyttaler-delen.

59: Ladekontakten og hodetelefoninntaket

• Bruk tuppen av en spudger til å koble fra Taptic motor-flexikabelen fra den nedre flexikabelen.

60:

• Fjern de følgende skruene som holder Taptic-motoren på plass.

En 3.1 mm Phillips skrue En 2.1 mm Phillips skrue

61:

• Fjern taptic-motoren.

62:

• Skrell bak teipen over skruene som sikrer ladekontakt-flexikabelen til telefonen.

63:

• Fjern de følgende fem Phillipsskruene:

En 2.9 mm skrue En 1.9 mm skrue En 1.5 mm skrue En 1.6 mm skrue En 1.3 mm skrue

64:

• Forbered en iOpener og legg den over bunnen av telefonen for å svekke limet som holder ladekontakt-flexikabelen på plass.
• Vent omtrent ett minutt for at limet skal svekkes før du fjerner iOpeneren og fortsetter.

65:

• Sett inn en pirkåpner mellom flexikabelens grunnbrakett oppe til høyre og bakdekselet for å starte separeringen av de to.

66:

• Sakte, påfør konstant trykk for å dytte pirken langs under flexikabelen, og dermed skille den fra limet som holder den på plass.

67:

• Fortsett å skli pirkåpneren langs under flexikabelen.

68:

• Bruk den spisse enden av en spudger til å lirke den 3.5 med mer store hodetelefoninntaket fra dets plassering i bakdekselet.

69:

• Bruk en pirkåpner til å lirke den venstre mikrofonen av enden av bakdekselet.

70:

• Gjenta det forrige steget for den nedre høyre mikrofonen.

71:

• Fjern ladekontakt-flexikabelen.

72: Av/på-knapp kabel

• Fjern de følgende fire phillipsskruene:

Tre 2.0 mm skruer som holder av/på-knappen på plass En 1.3 mm skrue over blits- og mikrofonbraketten

73:

• Fjern blits/mikrofonbraketten.

74:

• Bruk den spisse enden av spudger til å løfte blitsen ut av dens plassering i bakdekselet.

75:

• Bruk den flate enden av en spudger til å skrelle av/på-knappens flexikabel fra bakdekselet.

76:

• Sett inn tuppen av en spudger under mikrofon-delen av flexikabelen og forsiktig lirk den ut av bakdekselet.

77:

• Skli en pirkåpner under av/på-knapp-flexikabelen for å lirke kabelen fra bakdekselet.

78:

• Fjern av/på-knapp-flexikabelen.

79:

• Forsiktig lirk av/på-knappens deksel ut av den plass i bakdekselet.

80:

• Fjern knappdekselet.

81:

• Fjern de følgende phillipsskruene som holder mobilantennen på plass:

En 2.7 mm skrue En 1.7 mm skrue En 1.3 mm skrue

82:

• Fjern mobilantennen.

83:

Fjern den ene 1.3 Phillipsskruen som sikrer WiFi/Bluetooth antennen til bakdekselet.

84:

• Fjern Wi-Fi/Bluetooth antennen.

85:

• Bruk en pinsett til å skrelle bak tuppene av de tre batteristripsene langs bunnenden av batteriet.

86:

Vær sikker på å ikke rynke til noen av stripsene under prosedyren da det vil gjøre de vanskelige å håndtere og ikke vil rettes ut igjen.

• Samle alle tre tuppene til batteri-limstripsene i en hånd.

87:

Stripsene vil strekke seg til mange ganger sin egen originale lengde. Fortsett å dra til du fullstendig fjerner alle tre stripsene. Hold nede batteriet med en hånd mens du drar ellers vil de elastiske stripsene slenge batteriet fra telefonen så snart de er separert fra bakdekselet.

• Dra limstripsene rett ut slik at du holder dem flate og vide helt til de er fjernet helt. For beste resultatat dra i stripsene i en 60º vinkel eller mindre.

88:

Om du suksessfullt fjernet alle tre limstripsene, hopp til neste steg. om ikke, vil du behøve å lirke batteriet fra bakdekselet.

• Forbered en iOpener og legg den på bakdelen, direkte over batteriet. Alternativt kan du bruke en varmepistol eller en hårføner.
• Etter omtrent ett minutt, flipp over telefonen og bruk et platikkort for å løsne noe resterende lim bak batteriet.

89:

• Fjern batteriet.

90:

Fjern de tre 2.4 mm Phillipsskruene over audiokontroll-kabelbraketten.

91:

• Bruk den flate enden av en spudger til å skrelle opp volumkontroll-flexikabelen.

92:

• Fjern volumkontroll-flexikabelen.

Under remonteringen sett volumkontroll-kabelen på plass først, fulgt av stille-knappen.

93:

• Bruk den spisse enden av en spudger til å lirke volumkontrollknapp-dekselene ut av deres plass i bakdekselet.

94:

• Fjern volumkontrollknapp-dekselene.

95:

• Kun bakdekselet gjenstår.

Legg igjen en kommentar