facebook_pixel
Velg avdeling

GUIDE: Bytte skjerm på iPhone 6

iPhone 6 er en veldig enkel telefon å bytte skjerm på. Du trenger nesten bare fjerne skjermen.

Ønsker du ikke å utføre reparasjonen selv? Da kan vi gjøre det for deg. Du kan bestille reparasjon her.

Vi skal nå vise deg hvordan du bytter skjermen på iPhone 6, på egenhånd.

Enhet iPhone 6
Type del Skjerm
Vanskelighet Medium
Estimert tid 40 minutter

1: Steg 1

Fjern de to pentalobe skruene på undersiden av telefonen, ved Lightning kontakten.

2: Steg 2

 • De tre neste stegene vil vise hvordan man bruker iSclack. iSclack er et flott verktøy som brukes til å åpne en iPhone 6 på en trygg måte. Hvis du ikke bruker en iSclack kan du hoppe fram til steg 5.

 • Hvis dybdemåleren er i midten av iSclacken, fjern den nå – den trenger man kun til mindre mobiler.

 • Lukk håndtaket og åpne sugekoppen på iSclacken.

3: Steg 3

 • Plasser bunnen av telefonen din i mellom sugekoppene. (Den øvre sugekoppen burde være like over hjem-knappen, men bør ikke dekke den)

 • Åpne håndtaket på iSclacken for å lukke sugekoppene. Press ned på sugekoppene for å sikre de til telefonen.

4: Steg 4

 • Hold fast på mobilen din mens du lukker håndtaket for åpne sugekoppene, som da drar front panelet opp.

 • iSclacken er designet for å åpne en iPhone på en trygg måte, akkurat nok til å separere panelene, men ikke nok for å ødelegge skjermkablene.

 • Ta sugekoppene forsiktig av mobilen din.

 • Hopp over tre steg og fortsett til steg 8.

5: Steg 5

Pass på at sugekoppen sitter ordentlig på når du gjør dette.
 • Sette sammen frontpanelet.
 • Hvis du ikke har en iSclack kan du bruke en liten sugekopp til å løfte frontpanelet.

 • Press sugekoppen på skjermen, like over hjem-knappen.

6: Steg 6

Skjermen sitter veldig godt fast, ta tiden du trenger og bruke fast og konstant kraft.
 • Mens du holder mobilen med en hånd, dra litt på sugekoppen for å separere frontpanelet fra bak panelet.
 • Ved bruk av en plastikk åpningsverktøy kan du begynne å lirke bak panelet forsiktig ned, fra frontpanelet, mens du drar skjermen forsiktig opp med sugekoppen.
 • Det er mange klipper som holder frontpanelet og bak panelet sammen så du må kanskje bruke både sugekoppen og åpningsverktøyet for å dra de fra hverandre.

7: Steg 7

 • Dra i midten av sugekoppen for å ta den av

 • Fjern sugekoppen fra skjermen.

8: Steg 8

 • Hold nederst ved hjem-knappen og dra opp skjermen, du bruker toppen av mobilen som et hengsel her.
 • Hold frontpanelet på en 90o vinkel i forhold til bak panelet fram til du kan ta den helt av, hvis den faller flatt ned kan kablene og koblingene inni mobilen bli ødelagte.

9: Steg 9

 • Flere klipp langs den øverste kanten av frontpanelet danner et delvis hengsel, slik at frontpanelet svinger åpen som en bok.
 • Under montering, plasser klippene rett under den øverste kanten på bak panelet og skyv frontpanelet oppover til sin øverste kant møter den på bak panelet.

10: Steg 10 Batterikontakten

 • Fjern følgende Phillips #00 skruer fra batterikontakten

En 2.2mm skrue En 3.2mm skrue

11: Steg 11

 • Fjern batterikontaktbraketten fra mobilen.

12: Steg 12

Pass på at du kun lirker opp batterikontakten og ikke kontakten på hovedkortet. Hvis du lirker opp kontakten på hovedkortet kan det bli ødelagt.
 • Ved bruk av en plastikk åpningsverktøy kan du lirke batterikontakten forsiktig opp.

13: Steg 13

 • Fjern de fem følgende Phillips skruer som sikrer frontpanel kabelbraketten.
Tre 1.2mm skruer En 1.7mm Skrue En 3.1mm skrue

14: Steg 14

 • Fjern frontpanelets kabelbrakett.

15: Steg 15

I de neste stegene må du passe på å lirke opp bare kabelkontaktene og ikke kontaktene på hovedkortet.
 • Bruk den flate enden av en spudger å koble fra front-kameraet og sensorkabelkontakten.

16: Steg 16

 • Bruk den flate enden av en spudger å koble fra hjem-knappens kabelkontakten.

17: Steg 17

 • Bruk den flate enden av en spudger å koble fra skjermdata kabelkontakten.
 • Ved montering kan skjermdatakabelen løsne av kontakten. Dette kan resultere i hvit linjer eller svart skjerm når du slår telefonen på igjen. Hvis dette skjer er det bare å koble opp kabelen igjen og strømsyklus telefonen. Den beste måten å strømsyklus en telefon er å koble fra og til batteri-kontakten.

18: Steg 18

 • Bruk den flate enden av en spudger å koble fra digitaliseringskabelen.

19: Steg 19

 • Fjern frontpanelet fra bak rammen.

20: Steg 20

 • Fjern følgende Phillips #00 skruer fra øretelefon høyttaler/frontkamerabrakett.
En 2.3mm skrue En 3.0mm skue En 2.2mm skrue

21: Steg 21

 • Fjern øretelefon høyttaleren/frontkamerabrakett fra frontpanelet.

22: Steg 22

 • Løft frontkameraet ut av frontpanelet.

23: Steg 23

Vær nøye på at du ikke rører noen av kontaktene på høyttaleren eller kablene, hudfett kan ødelegge kontaktene.
 • Hold frontkameraet ut av veien mens du løfter høyttaleren ut av frontpanelet.

24: Steg 24

 • Front kameraet og sensorkabelen.
 • Hold front kameraet ut av veien og bruk tuppen av en spudger til å skyve lyssensoren forsiktig ut av frontpanelet.

25: Steg 25

 • Brett frontkameraet og sensorkabelen opp for tilgang til mikrofonen.

26: Steg 26

 • Dra mikrofonenden av sensorkabelen forsiktig ut av limet som holder den til frontpanelet.

27: Steg 27

 • Fjern frontkameraet og sensorkabelen fra frontpanelet.

28: Steg 28 Hjem knappen

Fjern begge 1.9mm Phillips #00 skruer som sikrer hjem-knappens brakett.

29: Steg 29

 • Fjern hjem-knappens brakett fra frontpanelet.

30: Steg 30

 • Bruk tuppen av en spudger å koble fra hjem-knappens kabelkontakten ved å dytte den opp og vekk fra hjem knappen.

31: Steg 31

Ikke dytt hjem-knappen helt gjennom – du trenger kun å løsne et hjørne.
 • Dytt det øverste venstre hjørnet av hjem-knappen forsiktig vekk fra frontpanelet.
 • Denne membranen er meget tynn. Hvis du føler at du kommer til å ødelegge knappen, bruk mild varme (med en iOpener, varmepistol eller hårføner) og prøv igjen.

32: Steg 32

 • Bruk en spudger til å lirke hjem-knappen forsiktig av.

33: Steg 33

 • Bruk tuppen av en spudger til å separere hjem-knappkabelen fra limet som sikrer den til frontpanelet.

34: Steg 34

 • Når den er separert fra all limet fjern hjemknappen fra frontpanelet.

35: Steg 35

 • Fjern følgende Phillips #00 skruer som sikrer LCD skjerm plate til frontpanelet.
En 1.7mm skrue Seks 1.6mm skruer (tre på hver side)

36: Steg 36

Ikke prøv å fjerne skjerm platen helt, den er fortsatt festet til frontpanelet ved en kabel.
 • Løft frontkameraenden av LCD skjerm plate opp litt.

37: Steg 37

Hjem-Kabelen er svært tynn, gå sakte og vær meget forsiktig når denne fjernes.
 • Skyv tuppen av en spudger bak skjerm platen for å kunne dra hjemknappkabelen forsiktig av frontpanelet.
 • Ta av LCD skjerm platen.

Kommentarer er stengt.