facebook_pixel
Velg avdeling

GUIDE: Slik bytter du vibratoren på din iPhone 7

Bruk denne guiden for å bytte vibratoren på din iPhone 7.

Enhet iPhone 7
Type del Vibrator
Vanskelighet Medium
Estimert tid 30 minutter

1: Pentalobeskruene

Før du demonterer iPhonen, bruk opp batteriet til under 25%. Et ladetlithium-ion batteri kan ta fyr og/eller eksplodere om uheldig punktert. Å åpne iPhonens display kompromiseres mobilen vanntette segling. Ta ekstra forhåndsregler for ikke å eksponere iPhonen til for noen væskeskade etter du har fullført din reperasjon.

• Slå av iPhonen din før du starter demonteringen.

Fjern de to 3.4 mm P2 Pentalobe skruene på undersiden av telefonen.

2: iOpener Heating

Vi anbefaler at du vasker mikrobølgeovnen før du fortsetter da det kan forekomme at noe rester fester seg til iOpeneren. For karusell-mikrobølgeover: Vær sikker på at den spinner fritt. Om iOpeneren sitter fast kan den overhete og brenne.

• Plasser iOpeneren i midten av mikrobølgeovnen.

3:

Vær forsiktig å ikke overhete iOpeneren under reparasjonen da det kan forårsake iOpeneren å sprekke. Aldri rør iOpeneren dersom den virker hoven. Om iOpeneren fortsatt er for varm i midten til å røres, fortsett å bruke den mens du venter på at den skal kjøles ned litt før du varmer opp igjen. En skikkelig hetet iOpener burde holdes varm opp til 10 minutter.

• Varm iOpeneren i 30 sekunder.
• Gjennom reparasjonsprosedyren mens iOpeneren kjølner, varm den igjen i mikrobølgeovnen i igjen 30 sekunder.

4:

iOpeneren vil være veldig varm så vær forsiktig når du håndterer den. Bruk en gryteklut om nødvendig.

• Fjern iOpeneren fra mikrobølgeovnen, hvor du holder den i en av de to flate endene for å unngå dens varme midt.

5:

Vent omtrent ett minutt hvor du tillater limet å varmes opp før du fortsetter til neste steg.

• Legg den varme iOpeneren over den nedre enden av telefonen for å svekke limet som holder skjermen på plass.

6:

Vær sikker på at sugekoppen ikke ligger på home.knappen da dette vil hindre seglingen mellom sugekoppen og skjermen.

• Press sugekoppen på skjermen rett over home-knappen.

7:

Den vanntette limen holder displayet godt på plass og å lage dette begynnende glipet krever mye kraft. Om du har det vanskelig med å få til et gap vugg skjermen opp og ned for å svette limet til du får spudgeren inni.

• Dra opp sugekoppen for å skille frontpanelet og bakdekselet litt.
• Sett den flate enden av en spudger inni gapet.

8:

• Skli spudgeren til venstre langs den nedre enden av iPhonen.
• Vri spudgeren for å vide ut gapet mellom displayet og bakdekselet.

9:

Ikke prøv å lirk toppenden av displayet bort fra bakdekselet, da det er holdt på plass av plastikklipser som kan knekke.

• Skli spudgeren opp venstre siden av telefonen. Start ved den nedre enden og beveg oppover mot volumkontroll-knappene og stille-knappen.

10:

• Fjern spudgeren fraden venstre siden av telefonen og sett inn den flate enden i bunn en av høyrehjørnet til enheten.
• Vri spudgeren for å vide ut gapet mellom displayet og bakdekselet.
• Skli den flate enden av spudgeren opp den høyre siden av telefonen for å skille limet som holder displayet på plass.

11:

Ikke løft opp displayet mer enn 10º da båndkablene langs den høyre enden av enheten som kobler displayet til hovedkortet.

• Dra opp sugekoppen for å løfte displayet og åpne telefonen.

12:

• Dra i plastikk-biten for å svekke vakuum-effekten til sugekoppen og fjern sugekoppen fra displayet.

13:

• Skli en pirkåpner langs toppenden av iPhonen, mellom bakdekselet og frontpanelet, for å separer den resterende limen som holder skjermen på plass.

14:

Ikke prøv å fullstendig separere displayet enda da flere skjøre båndkabler fortsatt er koblet til iPhonens hovedkort. På dette tidspunktet kan du legge telefonen ned på en flat overflate som en åpen bok.

• Trekk displayet litt bort fra toppenden av telefonen for å koble fra klipsene som holder den til bakdekselet.
• Åpne iPhonen ved å svinge displayet opp fra den venstre siden, som en bundet bok.

15: Batteri-frakobling

• Fjern de følgende tri-point Y000 skruene fra den nedre kontaktbraketten
• Fjern den nedre kontaktbraketten.

Tre 1.2 mm skruer En 2.4 mm skrue

16:

Bøy kontaktkabelen opp litt for å hindre den fra å få kontakt med en beholder og utgi strøm til telefonen.

• Bruk den spisse enden av spudger til å løfte batterikontakten ut av dens beholder på hovedkortet.

17: Display-delen

• Bruk den flate enden av en spudger eller en fingernegl til å koble fra de to nedre displaykontaktene ved å lirke de rett opp fra deres plassering på hovedkortet.

For å feste pressekontaktene igjen, trykk ned på den ene enden til den klikker seg på plass, også repeter på den andre siden. Ikke trykk midt på. Om kontakten er det minste feilplassert kan kontakten bøyes og forårsake permanent skade.

18:

• Fjern braketten.

Fjern de to 1.3 mm Phillipsskruene som sikrer braketten over frontpanelets sensorkontakt.

19:

• Koble fra frontpanel-sensorkontakten fra dens plassering på hovedkortet.

Denne trykk-kontakten burde også bli tilkoblet igjen en ende av gangen for å minimisere risiko for å bøye.

20:

• Fjern displayet/skjermen.

21: Det barometriske luftehullet

Fjern de to 1.9 mm Phillipsskruene som sikrer det barometriske luftehullet til bakdekselet.

22:

• Fjern det barometriske luftehullet.

23: Vibratoren

• Bruk den flate enden av en spudger til å koble fra vibrator motor-kontakten fra dens beholder på hovedkortet.

24:

Fjern de tre 1.6 mm Phillipsskruene som sikrer vibrator motoren til bakdekselet.

25:

• Fjern vibrator motoren.

Legg igjen en kommentar